Available Lessons


Telgetalle
 • Telgetal Lesse - Plekwaarde, Orde en Vergelyk - 07AM001
 • Telgetal Lesse - Priem en Saamgestelde, Ontbrekende getalle in 'n Patroon, Verdubbel en Halveer - 07AM002
 • Telgetal Lesse - Rond af tot die naaste 5, 10, 100 en 1000 - 07AM003
 • Telgetal Lesse - Eienskappe, Inverse en Volgorde van Bewerkings - 07AM004
 • Telgetal Lesse - Optel, Aftrek, Maal en Deel - 07AM005
 • Telgetal Lesse - Veelvoude (KGV) en Faktore (GGD) - 07AM006
 • Telgetal Lesse - KGV en GGD met Priemfaktore - 07AM007
 • Telgetal Lesse - Verhouding - Vereenvoudig en Verdeel - 07AM008
 • Telgetal Lesse - Koers - Spoed en ander Probleem Oplossing - 07AM009
 • Telgetal Lesse - Probleem Oplossing met Persentasies en Finansies - 07AM010
Eksponente
 • Eksponent Lesse - Definisie en Eksponensiële Vorm - 07AM011
 • Eksponent Lesse - Vierkante, Vierkantswortels, Derdemagte en Derdemagswortels - 07AM012
 • Eksponent Lesse - Berekenings met Vierkante, Vierkantswortels, Derdemagte en Derdemagswortels - 07AM013
Meetkunde van Reguitlyne
 • Meetkunde Les - Tipes Lyne, Ewewydige- en Loodregte Lyne - 07AM014
Konstruksies
 • Konstruksie Lesse - Name van Hoeke en Tipes Hoeke - 07AM015
 • Konstruksie Lesse - Meet Hoeke m.b.v. 'n Gradeboog - 07AM016
 • Konstruksie Lesse - Teken Hoeke met 'n Gradeboog en Loodregte Lyne - 07AM017
 • Konstruksie Lesse - Sirkels - 07AM018
 • Konstruksie Lesse - Driehoeke en Vierhoeke - 07AM032
Meetkunde van 2D Vorms
 • Meetkunde Lesse - Driehoeke - 07AM019
 • Meetkunde Lesse - Vierhoeke - 07AM020
 • Meetkunde Lesse - Poligone (Veelhoeke), Gelykvormigheid en Kongruensie - 07AM021
Gewone Breuke (en Persentasies)
 • Gewone Breuke Lesse - Egte Breuke, Onegte Breuke en Gemengde Getalle - 07AM022
 • Gewone Breuke Lesse - Meer Onegte Breuke en Gemengde Getalle (>2) - 07AM023
 • Gewone Breuke Lesse - Ekwivalente Breuke, Vergelyk en Rangskik - 07AM024
 • Gewone Breuke Lesse - Optel en Aftrek van Breuke - 07AM025
 • Gewone Breuke Lesse - Optel en Aftrek van Breuke, Gemengde Getalle en Heelgetalle - 07AM026
 • Gewone Breuke Lesse - Maal Breuke en Breuke van 'n Geheel - 07AM027
 • Gewone Breuke Lesse - Maal Breuke en Gemengde Getalle - 07AM028
 • Gewone Breuke Lesse - Optel, Aftrek en Maal Breuke - 07AM029
 • Gewone Breuke Lesse - Woordprobleme - 07AM030
 • Persentasie Les - Persentasies en Woordsomme - 07AM031
Desimale Breuke
 • Desimale Breuke Lesse - Plekwaarde en Ekwivalente Vorms - 07AM033
 • Desimale Breuke Lesse - Vergelyk en Rangskik - 07AM034
 • Desimale Breuke Lesse - Afronding - 07AM035
 • Desimale Breuke Lesse - Optel en Aftrek (met Woordsomme) - 07AM036
 • Desimale Breuke Lesse - Maal (Vermenigvuldig) - 07AM037
 • Desimale Breuke Lesse - Deel en Woordsomme - 07AM038
Funksies en Verwantskappe 1 (kwartaal 2)
 • Funksies en Verwantskappe Lesse - Vloeidiagramme, Getallesinne en Tabelle - 07AM066
 • Funksies en Verwantskappe Lesse - Vloeidiagramme, Getallesinne en Tabelle met Breuke en Desimale Getalle - 07AM067
Oppervlakte en Omtrek van 2D Vorms
 • Oppervlakte en Omtrek Lesse - Omtrek van Vierkante, Reghoeke, Driehoeke, ens. - 07AM039
 • Oppervlakte en Omtrek Lesse - Oppervlakte van Vierkante, Reghoeke en Driehoeke - 07AM040
 • Oppervlakte en Omtrek Lesse - Omskakelings (Lengte en Oppervlakte) - 07AM041
 • Oppervlakte en Omtrek Lesse - Woordsomme - 07AM042
Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe
 • Buite-oppervlakte en Volume Lesse - Buite-oppervlakte van Kubusse en Reghoekige Prismas - 07AM043
 • Buite-oppervlakte en Volume Lesse - Volume van Kubusse en Reghoekige Prismas - 07AM044
 • Buite-oppervlakte en Volume Lesse - Omskakelings (Volume en Kapasiteit) - 07AM045
 • Buite-oppervlakte en Volume Lesse - Woordsomme - 07AM046
Patrone 1 (kwartaal 3)
 • Patrone Lesse - Uitbreiding van Numeriese (Getal) Patrone - 07AM062
 • Patrone Lesse - Numeriese (Getal) Patrone in Tabelle en Bepaal die Reël - 07AM063
 • Patrone Lesse - Meetkundige (Prent) Patrone - 07AM064
Funksies en Verwantskappe 2 (kwartaal 3)
 • Funksies en Verwantskappe Les - Reëls, Getallesinne en Formules - 07AM068
Algebraïese Uitdrukkings 1 (kwartaal 3)
 • Algebra Lesse - Inleiding tot Algebra - 07AM070
 • Algebra Lesse - Bepaal die Waarde van 'n Uitdrukking (Substitusie) - 07AM071
Algebraïese Vergelykings 1 (kwartaal 3)
 • Vergelykings Lesse - Los op deur Inspeksie - 07AM073
 • Vergelykings Lesse - Los op deur Probeer-en-Verbeter - 07AM074
Grafieke
 • Grafieke Lesse - Lees en Interpreteer - 07AM047
 • Grafieke Lesse - Reis-grafieke - 07AM048
 • Grafieke Lesse - Teken Grafieke - 07AM049
Transformasies
 • Transformasie Lesse - Translasies - 07AM050
 • Transformasie Lesse - Refleksies en Simmetrie-lyne - 07AM051
 • Transformasie Lesse - Rotasies en Rotasie-simmetrie - 07AM052
 • Transformasie Lesse - Vergrotings en Reduksies (Verkleinings) - 07AM053
Meetkunde van 3D Voorwerpe
 • Meetkunde Lesse - Klassifiseer Prismas en Piramides - 07AM054
 • Meetkunde Lesse - Nette van Prismas en Piramides - 07AM055
Heelgetalle
 • Heelgetal Lesse - Vergelyk, Rangskik en Tel - 07AM056
 • Heelgetal Lesse - Optel van net Positiewe en net Negatiewe Heelgetalle - 07AM057
 • Heelgetal Lesse - Optel van Positiewe en Negatiewe Heelgetalle - 07AM058
 • Heelgetal Lesse - Aftrek van Heelgetalle - 07AM059
 • Heelgetal Lesse - Woordsomme - 07AM060
 • Heelgetal Lesse - Maal en Deel - 07AM061
Patrone 2 (kwartaal 4)
 • Patrone Les - Uitbrei en Bepaal die Reël (met Negatiewe Heelgetalle) - 07AM065
Funksies en Verwantskappe 3 (kwartaal 4)
 • Funksies en Verwantskappe Les - Vloeidiagramme, Getallesinne en Tabelle met Negatiewe Heelgetalle - 07AM069
Algebraïese Uitdrukkings 2 (kwartaal 4)
 • Algebra Les - Bepaal die Waarde van 'n Uitdrukking met Negatiewe Getalle - 07AM072
Algebraïese Vergelykings 2 (kwartaal 4)
 • Vergelykings Les - Los op deur Inspeksie en Probeer-en-Verbeter met Negatiewe Getalle - 07AM075
Data
 • Versamel en Organiseer Lesse - Versamel Data en Organiseer in Tabelle - 07AM076
 • Versamel en Organiseer Lesse - Organiseer Data in Groepe - 07AM077
 • Versamel en Organiseer Lesse - Organiseer Data in Stingel-en-Blaar Diagramme - 07AM078
 • Opsom Les - Gemiddelde, Mediaan, Modus en Omvang (Variasie-wydte) - 07AM079
 • Vertoon Lesse - Staafgrafieke - 07AM080
 • Vertoon Lesse - Histogramme - 07AM081
 • Vertoon Lesse - Sirkelgrafieke - 07AM082
Waarskynlikheid
 • Waarskynlikheids Les - Uitkomste en Waarskynlikheid - 07AM083
HERSIENINGSLESSE
 • Telgetalle - Plekwaarde, Vergelyk, Orde, Priem, Saamgestelde en Afronding - 07AM084
 • Telgetalle - Eienskappe, Bewerkings, Veelvoude, Faktore, KGV en GGD - 07AM085
 • Telgetalle - Verhouding, Koers, Finansies en Woord Probleme - 07AM086
 • Eksponente - Definisie, Vierkante, Vierkantswortels, Derdemagte, Derdemagswortels en Bewerkings - 07AM087
 • Meetkunde van Reguitlyne en Konstruksies - Lyne en Hoeke - 07AM088
 • Meetkunde van Reguitlyne en Konstruksies - Loodregte Halveerlyn, Sirkels, Driehoeke en Vierhoeke - 07AM089
 • Meetkunde van 2D Vorms - Driehoeke, Vierhoeke, Ander Veelhoeke, Gelykvormigheid en Kongruensie - 07AM090
 • Gewone Breuke - Eienskappe, Ekwivalente Breuke, Optel en Aftrek - 07AM091
 • Gewone Breuke (en Persentasies) - Maal en Persentasies - 07AM092
 • Desimale Breuke - Plekwaarde, Ekwivalente Vorms, Vergelyk, Afronding en Bewerkings - 07AM093
 • Funksies en Verwantskappe (met Negatiewe Getalle) - Vloeidiagramme, Reëls, Getallesinne en Tabelle met Negatiewe Getalle - 07AM094
 • Oppervlakte en Omtrek van 2d Vorms - Omtrek, Oppervlakte en Omskakelings - 07AM095
 • Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe - Buite-oppervlakte, Volume, Kapasiteit en Omskakelings - 07AM096
 • Patrone (ook met Negatiewe Getalle) - Getal en Meetkundige Patrone, Tabelle en Bepaal die Reël - 07AM097
 • Grafieke - Belangrike Woorde, Lees en Teken van Grafieke - 07AM098
 • Heelgetalle - Vergelyk, Optel, Aftrek, Maal en Deel - 07AM099
 • Transformasies - Translasies, Refleksies, Rotasies en Vergrotings - 07AM100
 • Algebraïese Uitdrukkings - Uitdrukkings en Substitusie (Vervanging) met Negatiewe Getalle - 07AM101
 • Algebraïese Vergelykings - Oplos van Vergelykings deur Inspeksie en Probeer-en-Verbeter - 07AM102
 • Meetkunde van 3D Voorwerpe - Prismas, Piramides en ander 3D Voorwerpe - 07AM103
 • Data - Frekwensietabelle, Gegroepeerde Data, Gemiddelde, Mediaan, Modus en Omvang (Variasie-wydte) - 07AM104
 • Data - Staafgrafieke, Histogramme en Sirkelgrafieke - 07AM105
Telgetalle en Finansies
 • Telgetal Lesse - Tipes, Rangskik en Vergelyk - 08AM001
 • Telgetal Lesse - Eienskappe - 08AM002
 • Telgetal Lesse - Inverses, Afronding en Bewerkings met Sakrekenaars - 08AM003
 • Telgetal Lesse - Veelvoude en Faktore - 08AM004
 • Verhouding en Koers Lesse - Verhouding - 08AM005
 • Verhouding en Koers Lesse - Koers - 08AM006
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Wins, Verlies, Afslag en BTW - 08AM007
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Enkelvoudige Rente en Huurkoop - 08AM008
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Wisselkoerse - 08AM011
Heelgetalle
 • Heelgetal Lesse - Rangskik en Vergelyk - 08AM009
 • Heelgetal Lesse - Optel en Aftrek - 08AM010
 • Heelgetal Lesse - Maal en Deel - 08AM012
 • Heelgetal Lesse - Vierkante en Derdemagte - 08AM013
 • Heelgetal Lesse - Vierkantswortels en Derdemagswortels - 08AM014
 • Heelgetal Lesse - Woordsomme - 08AM015
Eksponente en Wetenskaplike Notasie
 • Eksponent Lesse - Definisie, Sakrekenaar, Eksponente 0 en 1 - 08AM025
 • Eksponent Lesse - Maal met Magte - 08AM026
 • Eksponent Lesse - Deel met Magte - 08AM027
 • Eksponent Lesse - Mag, Produk, Kwosiënt verhef tot 'n Verdere Mag - 08AM028
 • Wetenskaplike Notasie Les - Groot Getalle - 08AM029
Getal- en Meetkundige Patrone
 • Patrone Lesse - Beskryf en Brei Uit - 08AM030
 • Patrone Lesse - Tabelle, Reëls en Prentpatrone - 08AM031
 • Patrone Lesse - Bepaal Reëls met behulp van die Konstant Verskil - 08AM108
Funksies en Verwantskappe 1
 • Vloeidiagram Les - Bepaal Uitvoer-waardes in Vloeidiagramme, Tabelle en Formules - 08AM032
Algebraïese Uitdrukkings 1
 • Algebra Lesse - Inleiding en Belangrike Woorde - 08AM033
 • Algebra Lesse - Gelyksoortige Terme, Optel en Aftrek - 08AM034
Algebraïese Vergelykings 1
 • Vergelykings Les - Los op deur Inspeksie - 08AM040
Algebraïese Uitdrukkings 2
 • Algebra Lesse - Vermenigvuldiging van Uitdrukkings - 08AM035
 • Algebra Lesse - Moeiliker Vermenigvuldiging - 08AM036
 • Algebra Lesse - Deling met Uitdrukkings - 08AM037
 • Algebra Lesse - Vierkante, Derdemagte, Vierkantswortels en Derdemagswortels - 08AM038
 • Algebra Lesse - Substitusie (Vervanging) - 08AM039
Algebraïese Vergelykings 2
 • Vergelykings Lesse - Los op met behulp van Inverse Bewerkings - 08AM041
 • Vergelykings Lesse - Oplos van Moeiliker Vergelykings - 08AM042
 • Vergelykings Lesse - Woordsomme - 08AM043
Konstruksies
 • Konstruksie Lesse - Loodregte Lyne, 90° en 45° hoeke - 08AM085
 • Konstruksie Lesse - Gelyksydige Driehoeke, 60° en 30° hoeke - 08AM086
Meetkunde van 2D Vorms
 • Driehoek Lesse - Tipes en Som van Binnehoeke - 08AM044
 • Driehoek Lesse - Buitehoeke - 08AM045
 • Vierhoek Lesse - Vierkante en Reghoeke - 08AM046
 • Vierhoek Lesse - Parallelogramme, Ruite, Vlieërs en Trapesiums - 08AM047
 • Vierhoek Lesse - Identifiseer Spesiale Vierhoeke - 08AM048
 • Kongruensie en Gelykvormigheid Les - Kongruensie en Gelykvormigheid - 08AM049
Meetkunde van Reguitlyne
 • Meetkunde Lesse - Komplementêre en Supplementêre Hoeke - 08AM050
 • Meetkunde Lesse - Omwenteling en Regoorstaande hoeke - 08AM051
 • Meetkunde Lesse - Ooreenkomstige, Verwisselende en Ko-binne hoeke - Ook Ewewydige Lyne - 08AM052
 • Meetkunde Lesse - Ooreenkomstige, Verwisselende en Ko-binne hoeke - Meer Voorbeelde - 08AM053
Gewone Breuke (en Persentasies)
 • Gewone Breuke Lesse - Terminologie, Rangskik, Vergelyk en Ekwivalente breuke - 08AM016
 • Gewone Breuke Lesse - Optel en Aftrek - 08AM017
 • Gewone Breuke Lesse - Maal - 08AM018
 • Gewone Breuke Lesse - Deel - 08AM019
 • Gewone Breuke Lesse - Vierkante, Derdemagte, Vierkantswortels en Derdemagswortels - 08AM020
 • Persentasie Les - Persentasies en Woordsomme - 08AM021
Desimale Breuke
 • Desimale Breuke Lesse - Ekwivalente Vorme - 08AM022
 • Desimale Breuke Lesse - Vergelyk, Afronding en Tipes Desimale Getalle - 08AM055
 • Desimale Breuke Lesse - Optel, Aftrek, Maal en Deel - 08AM023
 • Desimale Breuke Lesse - Vierkante, Derdemagte, Vierkantswortels en Derdemagswortels - 08AM024
Stelling van Pythagoras
 • Pythagoras Lesse - Inleiding en Eenvoudige Voorbeelde - 08AM056
 • Pythagoras Lesse - Meer Voorbeelde en Toets vir Reghoekige Driehoeke - 08AM057
Oppervlakte en Omtrek van 2D Vorms
 • Omskakeling Les - Lengte en Oppervlakte - 08AM054
 • Omtrek Les - Vierkante, Reghoeke, Driehoeke en Saamgestelde Vorms - 08AM058
 • Oppervlakte Les - Vierkante, Reghoeke, Driehoeke en ander Vierhoeke - 08AM059
 • Sirkel Lesse - Omtrek en Oppervlakte van Sirkels - 08AM060
 • Sirkel Lesse - Meer Sirkel Voorbeelde - 08AM061
Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe
 • Omskakeling Les - Volume en Kapasiteit - 08AM062
 • Buite-oppervlakte Les - Buite-oppervlakte van Kubusse, Reghoekige Prismas en Driehoekige Prismas - 08AM063
 • Volume Les - Volume van Kubusse, Reghoekige Prismas en Driehoekige Prismas - 08AM064
 • Oplos van Probleme Les - Woordprobleme - 08AM065
Data
 • Versamel, Organiseer en Opsom Lesse - Versamel en Organiseer in Tabelle - 08AM071
 • Versamel, Organiseer en Opsom Lesse - Organiseer in Stingel-en-Blaardiagramme - 08AM072
 • Versamel, Organiseer en Opsom Lesse - Som Op met behulp van die Gemiddelde, Mediaan, Modus en Omvang - 08AM073
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Staafgrafieke - 08AM074
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Histogramme - 08AM075
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Sirkelgrafieke - 08AM076
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Gebrokelyn-grafieke - 08AM077
Funksies en Verwantskappe 2
 • Vloediagram Les - Bepaal Invoer-waardes, Uitvoer-waardes en Reëls in Vloeidiagramme, Tabelle en Formules - 08AM066
Algebraïese Vergelykings 3
 • Vergelykings Les - Bepaal Koördinaatpare deur substitusie - 08AM067
Grafieke
 • Grafieke Lesse - Lees en Interpreteer - 08AM068
 • Grafieke Lesse - Cartesiese Vlak en Plot van Punte - 08AM069
 • Grafieke Lesse - Gebruik van Tabelle om Grafieke te skets - 08AM070
Transformasies
 • Transformasie Lesse - Translasies - 08AM081
 • Transformasie Lesse - Refleksies - 08AM082
 • Transformasie Lesse - Rotasies - 08AM083
 • Transformasie Lesse - Vergrotings - 08AM084
Meetkunde van 3D Voorwerpe
 • 3D Les - Platoniese Vaste Vorms - 08AM080
Waarskynlikheid
 • Waarskynlikheid Lesse - Relatiewe Frekwensie en Eenvoudige Waarskynlikheid - 08AM078
 • Waarskynlikheid Lesse - Meer Voorbeelde van Eenvoudige Waarskynlikheid - 08AM079
HERSIENINGSLESSE
 • Telgetalle - Vergelyk, Eienskappe, Bewerkings, Veelvoude, Faktore, Verhouding en Koers - 08AM087
 • Finansies - Wins, Verlies, Afslag, BTW, Enkelvoudige Rente, Huurkoop en Wisselkoerse - 08AM088
 • Heelgetalle - Rangskik, Berekenings en Woordsomme - 08AM089
 • Gewone Breuke en Persentasies - Optel, Aftrek, Maal, Deel, Vierkante, Derdemagte, Wortels en Persentasies - 08AM090
 • Desimale Breuke - Vergelyk, Afronding, Ekwivalente Vorms, Optel, Aftrek, Maal, Deel, Vierkante, Derdemagte en Wortels - 08AM091
 • Eksponente en Wetenskaplike Notasie - Definisie, Bewerkings met die Wette en Wetenskaplike Notasie - 08AM092
 • Getal- en Meetkundige Patrone - Beskryf, Brei Uit, Reëls, Tabelle en Prentpatrone - 08AM093
 • Algebraïese Uitdrukkings 1 - Belangrike Woorde, Optel en Aftrek van Gelyksoortige Terme - 08AM094
 • Algebraïese Uitdrukkings 2 - Maal, Deel, Vierkante, Derdemagte, Wortels en Substitusie (Vervanging) - 08AM095
 • Algebraïese Vergelykings 2 - Oplos van Vergelykings en Woordsomme - 08AM096
 • Meetkunde van 2D Vorms - Driehoeke, Kongruensie en Gelykvormigheid - 08AM097
 • Meetkunde van 2D Vorms - Vierhoeke - 08AM098
 • Meetkunde van Reguitlyne - Komplementêre-, Supplementêre- en Regoorstaande Hoeke, Omwentelings en Ewewydige Lyne - 08AM099
 • Pythagoras - Bepaal Sye en Toets vir Reghoekige Driehoeke - 08AM100
 • Oppervlakte en Omtrek van 2D Vorms - Omskakeling, Omtrek en Oppervlakte - 08AM101
 • Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe - Omskakeling, Buite-oppervlakte en Volume - 08AM102
 • Data - Organiseer en Som Data Op - 08AM103
 • Data - Vertoon en Interpreteer Data - 08AM104
 • Grafieke - Lees, Interpreteer, Cartesiese Vlak en Skets - 08AM105
 • Waarskynlikheid - Relatiewe Frekwensie en Waarskynlikheid - 08AM106
 • Transformasies - Translasies, Refleksies, Rotasies en Vergrotings - 08AM107
Getalle en Finansies
 • Getallestelsels Les - Getallestelsels - 09AM001
 • Bewerkings Les - Bewerkings - 09AM002
 • Veelvoude en Faktore Les - Veelvoude en Faktore - 09AM003
 • Verhouding Les - Verhouding - 09AM004
 • Koers Les - Koers - 09AM005
 • Eweredigheid Les - Eweredigheid - 09AM006
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Wins, Verlies, Afslag en BTW - 09AM007
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Enkelvoudige Rente en Huurkoop - 09AM008
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Saamgestelde Rente - 09AM009
 • Finansiële Wiskunde Lesse - Wisselkoerse - 09AM011
Heelgetalle
 • Heelgetal Lesse - Rangskik, Vergelyk, Optel en Aftrek - 09AM010
 • Heelgetal Lesse - Maal, Deel en Gemengde Voorbeelde - 09AM012
 • Heelgetal Lesse - Vierkante, Derdemagte, Vierkantswortels en Derdemagswortels - 09AM013
Gewone Breuke
 • Gewone Breuke Lesse - Optel en Aftrek - 09AM014
 • Gewone Breuke Lesse - Maal en Deel - 09AM049
 • Gewone Breuke Lesse - Vierkante, Derdemagte, Vierkantswortels en Derdemagswortels - 09AM015
 • Gewone Breuke Lesse - Woordsomme - 09AM016
Desimale Breuke
 • Desimale Breuke Lesse - Ekwivalente Vorms, Afronding en Tipes Desimale Breuke - 09AM017
 • Desimale Breuke Lesse - Berekenings - 09AM018
Eksponente en Wetenskaplike Notasie
 • Eksponent Lesse - Definisie en Wette - 09AM019
 • Eksponent Lesse - Negatiewe Eksponente - 09AM020
 • Eksponent Lesse - Oplos van Eksponensiële Vergelykings - 09AM021
 • Wetenskaplike Notasie Lesse - Groot en Klein Getalle - 09AM022
 • Wetenskaplike Notasie Lesse - Berekenings - 09AM023
Getal- en Meetkundige Patrone
 • Getalpatroon Lesse - Beskryf en Brei Uit - 09AM024
 • Getalpatroon Lesse - Tabelle en Algemene Terme - 09AM025
 • Getalpatroon Lesse - Bepaal die Algemene Term - 09AM026
Funksies en Verwantskappe
 • Vloeidiagram Les - Vloeidiagramme en Reëls - 09AM027
Algebraïese Uitdrukkings 1
 • Algebra Lesse - Graad 8 Hersiening - Optel, Aftrek en Maal - 09AM028
 • Algebra Lesse - Graad 8 Hersiening - Deel, Vierkante, Derdemagte en Wortels - 09AM029
 • Algebra Lesse - Vermenigvuldiging van Binome (Twee-terme) - 09AM030
 • Algebra Lesse - Vermenigvuldiging van Binome (Twee-terme) - Moeiliker Voorbeelde - 09AM031
Algebraïese Vergelykings 1
 • Lineêre Vergelykings Lesse - Oplos van Lineêre Vergelykings - 09AM032
 • Lineêre Vergelykings Lesse - Lineêre Vergelykings met Breuke - 09AM033
 • Lineêre Vergelykings Lesse - Lineêre Woordsomme - 09AM034
Konstruksies
 • Konstruksie Lesse - Loodregte Lyne, 90° en 45° hoeke - 09AM089
 • Konstruksie Lesse - Gelyksydige Driehoeke, 60° en 30° hoeke - 09AM090
Meetkunde van Reguitlyne
 • Meetkunde Lesse - Graad 8 Hersiening - 09AM035
 • Meetkunde Lesse - Graad 8 Hersiening - Meer Voorbeelde - 09AM036
Meetkunde van 2D Vorms
 • Driehoek en Vierhoek Lesse - Graad 8 Hersiening - Driehoeke - 09AM037
 • Driehoek en Vierhoek Lesse - Graad 8 Hersiening - Vierhoeke - 09AM038
 • Driehoek en Vierhoek Lesse - Identifiseer Spesiale Vierhoeke - 09AM039
 • Kongruensie en Gelykvormigheid Lesse - Hersiening - 09AM050
 • Kongruensie en Gelykvormigheid Lesse - Kongruensie - 09AM040
 • Kongruensie en Gelykvormigheid Lesse - Gelykvormigheid - 09AM041
Stelling van Pythagoras
 • Pythagoras Les - Bepaal Sye en Toets vir Reghoekige Driehoeke - 09AM042
Oppervlakte en Omtrek van 2D Vorms
 • Omskakeling Les - Lengte en Oppervlakte - 09AM043
 • Omtrek Lesse - Omtrek van Driehoeke, Vierhoeke en Sirkels - 09AM044
 • Omtrek Lesse - Omtrek van Saamgestelde Vorms - 09AM045
 • Oppervlakte Lesse - Oppervlakte van Driehoeke, Vierhoeke en Sirkels - 09AM046
 • Oppervlakte Lesse - Oppervlakte van Saamgestelde Vorms - 09AM047
 • Verandering van Aftmetings Les - Verdubbeling van Afmetings van 2D Vorms - 09AM048
Algebraïese Uitdrukkings 2 (Faktorisering en Breuke)
 • Faktorisering Lesse - Basiese Gemene Faktore - 09AM051
 • Faktorisering Lesse - Gemene Faktore met Hakkies - 09AM052
 • Faktorisering Lesse - Groepering - 09AM053
 • Faktorisering Lesse - Verskil tussen Kwadrate - 09AM054
 • Faktorisering Lesse - Verskil tussen Kwadrate met Hakkies en Gemene Faktore - 09AM055
 • Faktorisering Lesse - Drieterme - 09AM056
 • Faktorisering Lesse - Drieterme : Volkome Vierkante en Gemene Factore - 09AM057
 • Vereenvoudig Breuke Lesse - Met Faktorisering - 09AM058
 • Vereenvoudig Breuke Lesse - Maal en Deel met Faktorisering - 09AM059
Algebraïese Vergelykings 2
 • Kwadratiese Vergelykings Lesse - Hersiening en Inleiding tot Kwadratiese Vergelykings - 09AM060
 • Kwadratiese Vergelykings Lesse - Oplos van Kwadratiese Vergelykings: Meer Voorbeelde - 09AM061
 • Kwadratiese Vergelykings Lesse - Woordsomme met Kwadratiese Vergelykings - 09AM062
Grafieke
 • Grafieke Lesse - Graad 8 Hersiening - 09AM068
 • Grafieke Lesse - Teken Reguitlyn (Lineêre) Grafieke met behulp van Tabelle en Afsnitte - 09AM069
 • Grafieke Lesse - Teken Reguitlyn (Lineêre) Grafieke met behulp van y-afsnit en Gradiënt - 09AM070
 • Grafieke Lesse - Teken Reguitlyn (Lineêre) Grafieke met behulp van y-afsnit en Gradiënt - Meer Voorbeelde - 09AM071
 • Grafieke Lesse - Horisontale en Vertikale Lyne - 09AM072
 • Grafieke Lesse - Bepaal die Vergelyking van die Reguitlyn (Lineêre Funksie) - 09AM073
Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe
 • Omskakeling Les - Volume en Kapasiteit - 09AM063
 • Buite-oppervlakte Les - Buite-oppervlakte van Prismas en Silinders - 09AM064
 • Volume Les - Volume van Prismas en Silinders - 09AM065
 • Oplos van Probleme Les - Woordprobleme - 09AM066
 • Verdubbeling van Afmetings Les - Effek van Verdubbeling van Afmetings op Volume - 09AM067
Data
 • Versamel, Organiseer en Opsom Lesse - Gemiddelde, Modus, Mediaan, Omvang en Uitskieters - 09AM074
 • Versamel, Organiseer en Opsom Lesse - Gemiddelde, Modus, Mediaan en Omvang in 'n Frekwensietabel - 09AM075
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Staafgrafieke - 09AM076
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Histogramme - 09AM077
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Sirkelgrafieke - 09AM078
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Gebrokelyn-grafieke - 09AM079
 • Vertoon en Interpreteer Lesse - Spreidingsdiagramme - 09AM080
Waarskynlikheid
 • Waarskynlikheid Lesse - Graad 8 Hersiening - 09AM081
 • Waarskynlikheid Lesse - Tweerigtingtabelle - 09AM082
 • Waarskynlikheid Lesse - Boomdiagramme - 09AM083
Meetkunde van 3D Voorwerpe
 • 3D Les - Platoniese Vaste Vorms - 09AM084
Transformasies
 • Transformasie Lesse - Translasies - 09AM085
 • Transformasie Lesse - Refleksies - 09AM086
 • Transformasie Lesse - Rotasies - 09AM087
 • Transformasie Lesse - Vergrotings - 09AM088
HERSIENINGSLESSE
 • Getalle - Getallestelsels, Bewerkings, Veelvoude, Faktore, Verhouding, Koers en Eweredigheid - 09AM091
 • Finansies - Wins, Verlies, Afslag, BTW, Enkelvoudige Rente, Huurkoop, Saamgestelde Rente en Wisselkoerse - 09AM092
 • Heelgetalle - Rangskik en Berekenings met Veranderlikes - 09AM093
 • Gewone Breuke - Optel, Aftrek, Maal, Deel, Vierkante, Derdemagte en Wortels - 09AM094
 • Desimale Breuke - Afronding, Ekwivalente Vorms en Berekenings - 09AM095
 • Eksponente en Wetenskaplike Notasie - Berekenings, Gebruik Wette, Eenvoudige Eksponensiële Vergelykings en Wetenskaplike Notasie - 09AM096
 • Getal- en Meetkundige Patrone - Beskryf, Brei Uit, Tabelle en bepaal die Algemene Term - 09AM097
 • Algebraïese Uitdrukkings 1 - Belangrike Woorde, Optel, Aftrek, Maal, Deel, Vierkante, Derdemagte en Wortels - 09AM098
 • Algebraïese Uitdrukkings 2 - Faktorisering en Vereenvoudig Breuke - 09AM099
 • Algebraïese Vergelykings 1 - Lineêre Vergelykings, Eksponensiële Vergelykings en Woordsomme - 09AM100
 • Algebraïese Vergelykings 2 - Oplos van Kwadratiese Vergelykings en Woordsomme - 09AM101
 • Meetkunde van Reguitlyne - Komplementêre-, Supplementêre- en Regoorstaande Hoeke, Omwentelings en Ewewydige Lyne - 09AM104
 • Meetkunde van 2D Vorms - Driehoeke en Vierhoeke - 09AM102
 • Meetkunde van 2D Vorms - Kongruensie en Gelykvormigheid - 09AM103
 • Pythagoras - Bepaal Sye en Toets vir Reghoekige Driehoeke - 09AM105
 • Oppervlakte en Omtrek van 2D Vorms - Omskakeling, Omtrek, Oppervlakte en Verdubbeling van Afmetings - 09AM106
 • Buite-oppervlakte en Volume van 3D Voorwerpe - Omskakeling, Buite-oppervlakte, Volume en Verdubbeling van Afmetings - 09AM107
 • Data - Organiseer en Som Data Op - 09AM108
 • Data - Vertoon en Interpreteer Data - 09AM109
 • Grafieke - Teken en Bepaal die Vergelyking van Lineêre Grafieke - 09AM110
 • Waarskynlikheid - Relatiewe Frekwensie, Waarskynlikheid, Tweerigtingtabelle en Boomdiagramme - 09AM111
 • Transformasies - Translasies, Refleksies, Rotasies en Vergrotings - 09AM112
Getalle en Patrone (Vraestel 1)
 • Getalle - Rasionale en Irrasionale getalle - 10AM019
 • Getalle - Getallelyne en Intervalnotasie - 10AM020
 • Getalle - Repeterende Desimale Getalle as Breuke - 10AM021
 • Getalle - Bepaal 'n Wortelvorm tussen Twee Heelgetalle - 10AM022
 • Patrone - Algemene patrone - 10AM023
 • Patrone - Lineêre getalpatrone - 10AM024
Algebra (Vraestel 1)
 • Produkte - 'n Tweeterm maal 'n Drieterm - 10AM048
 • Produkte - Met Breuke - 10AM150
 • Faktorisering - Hersiening en Groepering - 10AM049
 • Faktorisering - Drieterme met 1 as Hoofkoeffisiënt - 10AM121
 • Faktorisering - Drieterme met Hoofkoeffisiënt NIE 1 nie - 10AM119
 • Faktorisering - Drieterme (moeiliker voorbeelde) - 10AM120
 • Faktorisering - Som en Verskil van Derdemagte - 10AM074
 • Algebraïese Breuke - Vereenvoudig, Maal en Deel - 10AM053
 • Algebraïese Breuke - Optel en Aftrek - 10AM054
 • Algebraïese Breuke - Moeiliker voorbeelde - 10AM083
 • Eksponente - Wet 1 en Wet 2 - 10AM051
 • Eksponente - Wet 3 en Wet 4 - 10AM052
 • Eksponente - Eksponensiële vergelykings - 10AM057
 • Vergelykings - Lineêre vergelykings - 10AM055
 • Vergelykings - Kwadratiese vergelykings - 10AM056
 • Vergelykings - Vergelykings met Breuk Eksponente - 10AM084
 • Vergelykings - Gelyktydige vergelykings - 10AM058
 • Vergelykings - Letter vergelykings (verander die onderwerp van die formule) - 10AM059
 • Ongelykhede - Lineêre ongelykhede - 10AM060
Trigonometrie (Vraestel 2)
 • Definisies vir sin, cos en tan - Reghoekige Driehoeke en Eerste Kwadrant - 10AM038
 • Definisies vir sin, cos en tan - Al 4 Kwadrante (CAST) - 10AM077
 • Omgekeerdes (Resiproke) - Sec, Cosec en Cot - 10AM079
 • Spesiale Hoeke - 0o, 30o, 45o, 60o en 90o  - 10AM080
 • Bepaal Sye en Hoeke in Driehoeke - Bepaal Sye - 10AM039
 • Bepaal Sye en Hoeke in Driehoeke - Bepaal Hoeke - 10AM040
 • Vergelykings - Oplos van Trig Vergelykings - 10AM081
 • Bepaal Trig Verhoudings m.b.v. Sketse - In die Eerste Kwadrant - 10AM043
 • Bepaal Trig Verhoudings m.b.v. Sketse - In al 4 Kwadrante - 10AM082
 • Trig Grafieke - sin x, cos x, tan x (basiese grafieke) - 10AM041
 • Trig Grafieke - Meer Voorbeelde (basiese grafieke) - 10AM143
 • Trig Grafieke - a sin x + q, a cos x + q, a tan x + q (rek en skuif) - 10AM042
 • Trig Grafieke - Meer Voorbeelde (y = a sin x + q; ens.) - 10AM144
 • 2D Trig - 2D Probleme (ook hoogte- en dieptehoeke) - 10AM145
Grafieke en Funksies (Vraestel 1)
 • Funksies - Funksies en f(x) notasie - 10AM140
 • Reguit Lyn (Lineêre Funksie) - Skets die Reguit Lyn - 10AM001
 • Reguit Lyn (Lineêre Funksie) - Bepaal die Vergelyking van die Reguit Lyn - 10AM002
 • Reguit Lyn (Lineêre Funksie) - Spesiale Reguit Lyne - 10AM003
 • Reguit Lyn (Lineêre Funksie) - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Reguit Lyn - 10AM004
 • Reguit Lyn (Lineêre Funksie) - Reflekteer die Reguit Lyn in die x- en y-asse - 10AM005
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Skets die Parabool - 10AM006
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Bepaal die Vergelyking van die Parabool - 10AM007
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Parabool - 10AM008
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Reflekteer die Parabool in die x- en y-asse - 10AM009
 • Hiperbool - Skets die Hiperbool - 10AM010
 • Hiperbool - Bepaal die Vergelyking van die Hiperbool - 10AM011
 • Hiperbool - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Hiperbool - 10AM012
 • Hiperbool - Reflekteer die Hiperbool in die x- en y-asse - 10AM013
 • Hiperbool - Simmetrie in die Hiperbool - 10AM014
 • Eksponensiële Grafieke - Skets dieEksponensiële Grafiek - 10AM015
 • Eksponensiële Grafieke - Bepaal die Vergelyking van die Eksponensiële Grafiek - 10AM016
 • Eksponensiële Grafieke - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Eksponensiële Grafiek - 10AM017
 • Eksponensiële Grafieke - Reflekteer die Eksponensiële Grafiek in die x- en y-asse - 10AM018
 • Gemengde Grafieke - Die skuif van grafieke - 10AM066
 • Gemengde Grafieke - Lengte en Afstande op grafieke - 10AM068
 • Gemengde Grafieke - Bo en Onder die x-as - 10AM141
 • Gemengde Grafieke - Bo en Onder Mekaar - 10AM142
Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Meetkunde - Hersiening - 10AM064
 • Meetkunde - Kongruensie en Gelykvormigheid - 10AM146
 • Meetkunde - Middelpuntstelling - 10AM147
 • Meetkunde - Vierhoeke - 10AM076
 • Meetkunde - Bewys van Probleme - 10AM087
Analitiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Afstands-Formule - 10AM044
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Gradiënt-Formule - 10AM045
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Middelpunt-Formule - 10AM046
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Eienskappe van Vierhoeke en Ander Voorbeelde - 10AM047
Finansiële Wiskunde (Vraestel 1)
 • Vermeerdering - Enkelvoudige Vermeerdering - 10AM061
 • Vermeerdering - Saamgestelde Vermeerdering - 10AM062
 • Wisselkoerse - Omskakeling van Geldeenhede - 10AM063
Statistiek (Vraestel 2)
 • Organiseer Data - Stingel-en-Blaardiagramme - 10AM025
 • Vertoon Data - Staafgrafieke - 10AM026
 • Vertoon Data - Sirkelgrafieke - 10AM027
 • Vertoon Data - Gebroke-lyn Grafieke - 10AM028
 • Vertoon Data - Histogramme - 10AM029
 • Maatstawe van Sentrale Neiging - Rekenkundige Gemiddelde (Ongegroepeerde Data) - 10AM031
 • Maatstawe van Sentrale Neiging - Modus (Ongegroepeerde Data) - 10AM032
 • Maatstawe van Sentrale Neiging - Mediaan (Ongegroepeerde Data) - 10AM033
 • Maatstawe van Sentrale Neiging - Rekenkundige Gemiddelde, Modus en Mediaan (Gegroepeerde Data) - 10AM036
 • Maatstawe van Verspreiding - Omvang - 10AM034
 • Maatstawe van Verspreiding - Interkwartiel-Omvang - 10AM035
 • Maatstawe van Verspreiding - Persentiele (Gegroepeerde en Ongegroepeerde data) - 10AM069
 • Vyfgetal-opsomming - Houer-en-Puntdiagram - 10AM067
 • Uitskieters - Invloed van Uitskieters op Maatstawwe van Sentrale Neiging en Verspreiding - 10AM037
Meting (Vraestel 2)
 • Volume - Hersiening en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 10AM070
 • Volume - Piramides, Keëls en Sfere - 10AM071
 • Buite-oppervlakte - Hersiening en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 10AM072
 • Buite-oppervlakte - Piramides, Keëls en Sfere - 10AM073
Waarskynlikheid (Vraestel 1)
 • Waarskynlikheid - Hersiening en Terminologie - 10AM078
 • Waarskynlikheid - Optelreël - 10AM085
 • Waarskynlikheid - Venn-diagramme - 10AM086
 • Waarskynlikheid - Boomdiagramme en Tweerigtingtabelle - 10AM088
HERSIENINGSLESSE
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Getalle - 10AM122
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Patrone - 10AM123
 • Algebra (Vraestel 1) - Produkte en Faktorisering - 10AM124
 • Algebra (Vraestel 1) - Algebraïese Breuke en Eksponente - 10AM125
 • Algebra (Vraestel 1) - Vergelykings en Ongelykhede - 10AM126
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Definisies, Omgekeerdes, Spesiale Hoeke, Sye en Hoeke in 2D Probleme - 10AM127
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Hoeke in 4 Kwadrante, Met behulp van Sketse en Vergelykings - 10AM128
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Trig Grafieke - 10AM129
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Die Reguit Lyn - 10AM130
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Die Parabool - 10AM131
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Die Hiperbool - 10AM132
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Die Eksponensiële Funksie - 10AM133
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Gemengde Grafieke - 10AM134
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Euklidiese Meetkunde - 10AM137
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Analitiese Meetkunde - 10AM135
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Finansiële Wiskunde - 10AM138
 • Statistiek (Vraestel 2) - Statistiek - 10AM139
 • Meting (Vraestel 2) - Volume, Buite-oppervlakte en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 10AM136
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Onderling Uitsluitende gebeurtenisse en die Optelreël - 10AM148
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Boom- en Venn-diagramme - 10AM149
HERSIENINGSTOETSE
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Maklik - 10AM095
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Medium - 10AM096
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Moeilik - 10AM097
 • Algebra (Vraestel 1) - Maklik - 10AM092
 • Algebra (Vraestel 1) - Medium - 10AM093
 • Algebra (Vraestel 1) - Moeilik - 10AM094
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Maklik - 10AM107
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Medium - 10AM108
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Moeilik - 10AM109
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Maklik - 10AM098
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Medium - 10AM099
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Moeilik - 10AM100
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Maklik - 10AM113
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 10AM114
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 10AM115
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Maklik - 10AM110
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 10AM111
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 10AM112
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Maklik - 10AM101
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Medium - 10AM102
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Moeilik - 10AM103
 • Statistiek (Vraestel 2) - Maklik - 10AM116
 • Statistiek (Vraestel 2) - Medium - 10AM117
 • Statistiek (Vraestel 2) - Moeilik - 10AM118
 • Meting (Vraestel 2) - Maklik - 10AM089
 • Meting (Vraestel 2) - Medium - 10AM090
 • Meting (Vraestel 2) - Moeilik - 10AM091
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Maklik - 10AM104
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Medium - 10AM105
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Moeilik - 10AM106
Algebra (Vraestel 1)
 • Eksponente - Hersiening van dieDefinisie en die Reëls van Eksponente - 11AM048
 • Eksponente - Rasionale (Breuk) eksponente - 11AM049
 • Eksponente - Eksponensiële Vergelykings - 11AM066
 • Eksponente - 'Kwadratiese' Eksponensiële Vergelykings - 11AM141
 • Wortelvorme - Vereenvoudig Wortelvorme en Berekeninge - 11AM050
 • Wortelvorme - Rasionaliseer die Noemer - 11AM120
 • Wortelvorme - Vergelykings met Wortelvorme - 11AM121
 • Voltooiing van die Vierkant - Voltooiing van die Vierkant - 11AM043
 • Minimum en Maksimum - Bepaal Minimum en Maksimum waardes van Kwadratiese Uitdrukkings - 11AM140
 • Algebraïese Breuke - Vereenvoudig Algebraïese Breuke en Vergelykings - 11AM045
 • Vergelykings - Kwadratiese vergelykings - 11AM044
 • Vergelykings - Gelyktydige vergelykings - 11AM047
 • Ongelykhede - Kwadratiese ongelykhede - 11AM046
 • Aard van die Wortels - Basiese Beginsels - 11AM106
 • Aard van die Wortels - Grafies - 11AM107
 • Aard van die Wortels - Meer Gevorderd - 11AM108
 • Beperkings - Breuke en Wortels - 11AM051
Getalle en Patrone (Vraestel 1)
 • Getalle - Reële en Nie-Reële getalle - 11AM001
 • Patrone - Lineêre Getalpatrone - 11AM002
 • Patrone - Kwadratiese Getalpatrone - 11AM122
Analitiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Vergelykings van Reguit Lyne - 11AM035
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Ewewydige en Loodregte lyne - 11AM036
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Inklinasiehoek - 11AM037
Grafieke en Funksies (Vraestel 1)
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Skets die Parabool - 11AM004
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Bepaal die Vergelyking van die Parabool - 11AM005
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Parabool - 11AM006
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Reflekteer die Parabool in die x- en y-asse - 11AM007
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Transleer (skuif) die Parabool - 11AM008
 • Parabool (Kwadratiese Funksie) - Gemiddelde Gradiënt - 11AM009
 • Hiperbool - Skets die Hiperbool - 11AM010
 • Hiperbool - Bepaal die Vergelyking van die Hiperbool - 11AM011
 • Hiperbool - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Hiperbool - 11AM027
 • Hiperbool - Reflekteer die Hiperbool in die x- en y-asse - 11AM029
 • Hiperbool - Simmetrie in die Hiperbool - 11AM031
 • Eksponensiële Grafieke - Skets die Eksponensiële Grafiek - 11AM033
 • Eksponensiële Grafieke - Bepaal die Vergelyking van die Eksponensiële Grafiek - 11AM055
 • Eksponensiële Grafieke - Eienskappe (Definisie-, Waardeversameling, ens.) van die Eksponensiële Grafiek - 11AM056
 • Eksponensiële Grafieke - Reflekteer die Eksponensiële Grafiek in die x- en y-asse - 11AM057
 • Gemengde Grafieke - Transleer (skuif) grafieke - 11AM058
 • Gemengde Grafieke - Lengte en Afstande op grafieke - 11AM063
 • Gemengde Grafieke - Waar grafieke Bo en Onder die x-as en Mekaar lê - 11AM064
Trigonometrie (Vraestel 2)
 • Basiese Beginsels - Definisies in al 4 Kwadrante - 11AM018
 • Spesiale Hoeke - 30o, 45o en 60o - 11AM019
 • Reduksieformules - 180o en 360o - 11AM020
 • Reduksieformules - Ko-funksies (90o) - 11AM021
 • Identiteite - Vereenvoudig en Bewys Identiteite - 11AM022
 • Vergelykings - Basiese Trig Vergelykings - 11AM023
 • Vergelykings - Gevorderde Trig Vergelykings - 11AM024
 • Vergelykings - Sonder 'n Sakrekenaar - 11AM054
 • Sinus-, Kosinus- en Oppervlaktereëls - Oppervlaktereël - 11AM028
 • Sinus-, Kosinus- en Oppervlaktereëls - Sinusreël - 11AM025
 • Sinus-, Kosinus- en Oppervlaktereëls - Kosinusreël - 11AM026
 • 2D Probleme - Sinus-, Kosinus- en Oppervakte Reëls - 11AM030
 • 2D Probleme - Meer voorbeelde 'met letters' - 11AM003
 • Trig Grafieke - sin kx, cos kx en tan kx - 11AM032
 • Trig Grafieke - sin(x-p), cos(x-p) en tan(x-p) - 11AM034
 • Trig Grafieke - sin k(x-p), cos k(x-p) en tan k(x-p) - 11AM109
 • Trig Grafieke - Gemengde Grafieke - 11AM142
Meting (Vraestel 2)
 • Volume - Hersiening en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 11AM059
 • Volume - Piramides, Keëls en Sfere - 11AM060
 • Buite-oppervlakte - Hersiening en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 11AM061
 • Buite-oppervlakte - Piramides, Keëls en Sfere - 11AM062
Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Sirkelmeetkunde - Eienskappe van Koorde - 11AM101
 • Sirkelmeetkunde - Eienskappe van Hoeke - 11AM102
 • Sirkelmeetkunde - Koordevierhoeke - 11AM103
 • Sirkelmeetkunde - Raaklyne - 11AM104
 • Sirkelmeetkunde - Probleme - 11AM105
Finansiële Wiskunde (Vraestel 1)
 • Vermeerdering - Saamgestelde Vermeerdering - 11AM038
 • Tydlyne - Tydlyne - 11AM040
 • Nominale en Effektiewe rentekoerse - Nominale and Effektiewe rentekoerse - 11AM039
 • Vermindering - Enkelvoudige Vermindering - 11AM041
 • Vermindering - Saamgestelde Vermindering - 11AM042
Waarskynlikheid (Vraestel 1)
 • Waarskynlikheid - Onafhanklike Gebeurtenisse - 11AM097
 • Waarskynlikheid - Boomdiagramme - 11AM098
 • Waarskynlikheid - Venn-diagramme - 11AM099
 • Waarskynlikheid - Tweerigtingtabelle - 11AM100
Statistiek (Vraestel 2)
 • Vertoon Data - Histogram - 11AM118
 • Vertoon Data - Frekwensieveelhoeke - 11AM119
 • Houer-en-puntdiagram - Teken en Lees - 11AM012
 • Houer-en-puntdiagram - Met Uitskieters - 11AM110
 • Kumulatiewe Frekwensie - Tabelle - 11AM014
 • Ogiewe - Teken en Lees - 11AM015
 • Variansie and Standaardafwyking - Ongegroepeerde (Rou) Data - 11AM016
 • Skewe en Simmetriese data - Vorm van die Data - 11AM013
 • Spreidingsdiagramme - Tweeveranderlike data en Spreidingsdiagramme - 11AM017
 • Spreidingsdiagramme - Met Uitskieters - 11AM111
HERSIENINGSLESSE
 • Algebra (Vraestel 1) - Eksponente en Wortelvorme - 11AM123
 • Algebra (Vraestel 1) - Kwadratiese en Gelyktydige Vergelykings, Aard van die Wortels en Ongelykhede - 11AM124
 • Algebra (Vraestel 1) - Algebraïese Breuke (vereenvoudig en vergelykings), Voltooiing van die Vierkant en Beperkings - 11AM125
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Getalle, Lineêre en Kwadratiese Getalpatrone - 11AM126
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Lyne en Inklinasiehoeke - 11AM127
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Skets en Eienskappe - 11AM128
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Bepaal die Vergelyking, Refleksies en Translasies - 11AM129
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Gemiddelde Gradiënt, Lengtes en waar grafieke Op, Bo en Onder die x-as en Mekaar lê - 11AM130
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Basiese Beginsels, Spesiale Hoeke, Reduksieformules en Identiteite - 11AM131
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Oplos van Vergelykings met en sonder 'n sakrekenaar - 11AM132
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Reëls en 2D Probleme - 11AM133
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Trig Grafieke - 11AM134
 • Meting (Vraestel 2) - Volume, Buite-oppervlakte en Verandering van Afmetings (skaalfaktore) - 11AM135
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Sirkel Meetkunde - 11AM139
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Vermeerdering en Vermindering, Nominale en Effektiewe rentekoerse en Tydlyne - 11AM136
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Onderling Uitsluitende, Komplementêre en Onafhanklike gebeurtenisse, Boom-en Venn-diagramme en Tweerigtingtabelle - 11AM138
 • Statistiek (Vraestel 2) - Histogram, Frekwensieveelhoeke, Houer-en-puntdiagramme, Kumulatiewe Frekwensie, Ogiewe, Standaardafwyking, Vorm van die Data en Spreidingsdiagramme - 11AM137
HERSIENINGSTOETSE
 • Algebra (Vraestel 1) - Maklik - 11AM067
 • Algebra (Vraestel 1) - Medium - 11AM068
 • Algebra (Vraestel 1) - Moeilik - 11AM069
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Maklik - 11AM070
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Medium - 11AM071
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Moeilik - 11AM072
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Maklik - 11AM079
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 11AM080
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 11AM081
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Maklik - 11AM073
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Medium - 11AM074
 • Grafieke en Funksies (Vraestel 1) - Moeilik - 11AM075
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Maklik - 11AM085
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Medium - 11AM086
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Moeilik - 11AM087
 • Meting (Vraestel 2) - Maklik - 11AM088
 • Meting (Vraestel 2) - Medium - 11AM089
 • Meting (Vraestel 2) - Moeilik - 11AM090
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Maklik - 11AM115
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 11AM116
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 11AM117
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Maklik - 11AM076
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Medium - 11AM077
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Moeilik - 11AM078
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Maklik - 11AM112
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Medium - 11AM113
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Moeilik - 11AM114
 • Statistiek (Vraestel 2) - Maklik - 11AM094
 • Statistiek (Vraestel 2) - Medium - 11AM095
 • Statistiek (Vraestel 2) - Moeilik - 11AM096
Getalle en Patrone (Vraestel 1)
 • Rye en Reekse - Rekenkundige Ry - 12AM001
 • Rye en Reekse - Meetkundige Ry - 12AM002
 • Rye en Reekse - Sigma-Notasie - 12AM003
 • Rye en Reekse - Rekenkundige Reeks (Som) - 12AM004
 • Rye en Reekse - Meetkundige Reeks (Som) - 12AM005
 • Rye en Reekse - Som tot Oneindigheid - 12AM006
Algebra (Vraestel 1)
 • Logaritmes - Definisie - 12AM024
 • Logaritmes - Wet 3 en Oplos van Vergelykings - 12AM025
 • Funksies - Tipe Funksies - 12AM026
 • Funksies - f(x) Notasie - 12AM027
 • Inverses - Reguit Lyn en Hiperbool - 12AM028
 • Inverses - Parabool en ander Meer-tot-Een funksies - 12AM029
 • Inverses - Eksponensiële en Log Funksies - 12AM030
 • Faktorstelling - Faktorstelling - 12AM069
 • Resstelling - Resstelling - 12AM070
 • Faktoriseer 3de Graadse Polinome (Veelterme) - Gebruik die Faktorstelling - 12AM012
Finansiële Wiskunde (Vraestel 1)
 • Hoe om n te bepaal - Bepaal n met logs - 12AM037
 • Annuïteite - Toekomstigewaarde-annuïteite - 12AM031
 • Annuïteite - Delgingsfondse - 12AM032
 • Annuïteite - Huidigewaarde-annuïteite - 12AM033
Trigonometrie (Vraestel 2)
 • Saamgestelde Hoeke - Uitdrukkings - 12AM007
 • Saamgestelde Hoeke - Identiteite - 12AM097
 • Saamgestelde Hoeke - Vergelykings - 12AM008
 • Dubbelhoeke - Uitdrukkings en Identiteite - 12AM009
 • Dubbelhoeke - Vergelykings - 12AM036
 • 3D Probleme - 3D Probleme - 12AM010
 • 3D Probleme - Meer Voorbeelde 'met letters' - 12AM096
 • Trig Grafieke - Gemengde Grafieke - 12AM011
Differensiaalrekening (Vraestel 1)
 • Differensiasie - Limiete - 12AM013
 • Differensiasie - Eerste Beginsels - 12AM014
 • Differensiasie - Reëls - 12AM015
 • Differensiasie - Raaklyne aan Krommes - 12AM016
 • Differensiasie - Sketse van Derdegraadse grafieke - 12AM017
 • Differensiasie - Vergelyking van 'n Derdegraadse grafiek - 12AM075
 • Differensiasie - Eienskappe van 'n Derdegraadse grafiek - 12AM018
 • Differensiasie - Grafieke van die Afgeleide - 12AM019
 • Differensiasie - Optimering (Maks en Min) - 12AM020
 • Differensiasie - Spoed - 12AM021
Analitiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Sirkel by die Oorsprong - 12AM022
 • Analitiese (Koördinaat) Meetkunde - Sirkel by enige punt - 12AM023
Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2)
 • Gelykvormigheid - Hersiening - 12AM063
 • Gelykvormigheid - Gelyke en Eweredige oppervlaktes - 12AM064
 • Gelykvormigheid - Eweredigheidstelling - 12AM065
 • Gelykvormigheid - Pythagoras - 12AM071
Statistiek (Vraestel 2)
 • Regressie en Korrelasie - Vergelyking en Skets van die Regressielyn - 12AM066
 • Regressie en Korrelasie - Voorspellings met behulp van die Regressielyn - 12AM067
 • Regressie en Korrelasie - Korrelasiekoëffisiënt - 12AM068
 • Regressie en Korrelasie - Moeliker voorbeelde - 12AM072
Waarskynlikheid (Vraestel 1)
 • Fundamentele Telbeginsel - Tel (herhaling toegelaat) - 12AM073
 • Fundamentele Telbeginsel - Tel (herhaling nie toegelaat nie) - 12AM074
HERSIENINGSLESSE
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Rekenkundige en Meetkundige rye en reekse - 12AM076
 • Algebra (Vraestel 1) - Logs, Funksies, Inverse en 3de Graadse Polinome (Veelterme) - 12AM080
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Bepaal n en Annuïteite - 12AM077
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Saamgestelde en Dubbelhoeke, 3D en Grafieke - 12AM078
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - Limiete, 1ste Beginsels, Reëls en Raaklyne - 12AM081
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - 3de Graadse Grafieke - 12AM082
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - Optimering en Spoed - 12AM083
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Sirkels - 12AM079
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Gelykvormigheid - 12AM084
 • Statistiek (Vraestel 2) - Regressie en Korrelasie - 12AM086
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Fundamentele Telbeginsel (met en sonder herhaling) - 12AM085
HERSIENINGSTOETSE
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Maklik - 12AM042
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Medium - 12AM043
 • Getalle en Patrone (Vraestel 1) - Moeilik - 12AM044
 • Algebra (Vraestel 1) - Maklik - 12AM039
 • Algebra (Vraestel 1) - Medium - 12AM040
 • Algebra (Vraestel 1) - Moeilik - 12AM041
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Maklik - 12AM045
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Medium - 12AM046
 • Finansiële Wiskunde (Vraestel 1) - Moeilik - 12AM047
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Maklik - 12AM048
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Medium - 12AM049
 • Trigonometrie (Vraestel 2) - Moeilik - 12AM050
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - Maklik - 12AM051
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - Medium - 12AM052
 • Differensiaalrekening (Vraestel 1) - Moeilik - 12AM053
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Maklik - 12AM054
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 12AM055
 • Analitiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 12AM056
 • Eukl - Maklik - 12AM090
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Medium - 12AM091
 • Euklidiese Meetkunde (Vraestel 2) - Moeilik - 12AM092
 • Statistiek (Vraestel 2) - Maklik - 12AM087
 • Statistiek (Vraestel 2) - Medium - 12AM088
 • Statistiek (Vraestel 2) - Moeilik - 12AM089
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Maklik - 12AM093
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Medium - 12AM094
 • Waarskynlikheid (Vraestel 1) - Moeilik - 12AM095